Žene u 40-tim su novi “faktor koji remeti”

Ejdžizam preti da postane dominantan oblik diskriminacije u 21. veku. Ono što su bili rasizam i antisemitizam u prošlom veku, ageism preti da postane u ovom. Ovaj termin je skovao američki psihijatar i gerantolog Robert Nil Batler još 1968. godine a on podrazumeva predrasude, stereotipe i diskriminatorno ponašanje na osnovu godina starosti. Diskriminacija se javlja…